Skip to main content

വാസ്തു പ്രായോഗിക തലത്തില്‍- Malayalee Astrologer in Delhi-Raveendran Nair-9871690151


വാസ്തു ശാസ്ത്രം 

Malayalee Astrologer-Raveendrn Nair-9871690151.

വാസ്തു പ്രായോഗിക തലത്തില്‍

മതില്‍ കെട്ടിയതിന് ശേഷം വീട് പണിയുക എന്നതാണ് ശരിയായ രീതി പക്ഷെ അല്‍പ സ്ഥലത്ത് അതൊന്നും പ്രയോഗികമാല്ലല്ലോ. അതിനാല്‍ വീട് പണി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് പാലു കാച്ചുന്നതിന് മുന്‍പായി മതില്‍ കെട്ടുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.

വാസ്തു ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ഗൃഹം നിര്‍മ്മിക്കുമ്പോള്‍ മര്‍മ്മ സ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് വസ്തുവിനെ 64,81,100 പദങ്ങളായി ഭാഗിക്കുന്നു. 81 പദകല്‍പ്പനയാണ് സര്‍വ്വ സാധാരണം. വസ്തുവിന്റെ മദ്ധ്യത്തില്‍ കൂടി കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായും, വടക്കു തെക്കായും ഓരോ രേഖകള്‍ വരക്കുക രണ്ടു രഖകളും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഇടമാണല്ലോ മദ്ധ്യം അവിടെ ബ്രഹ്മസ്ഥാനം, ഇനി നാല് കോണുകള്‍ തമ്മിലും ഇതുപോലെ രേഖകള്‍ വരക്കണം, വടക്ക് കിഴക്കു നിന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറും (ഈശാനം മുതല്‍ നിര്യതി വരെ) അതേപോലെ തെക്ക് കിഴക്കുനിന്ന് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വരെ (അഗ്‌നികോണ്‍ മുതല്‍ വായുകോണ്‍ വരെ) ഇവക്ക് സൂത്രങ്ങള്‍ എന്നും രജ്ജുക്കള്‍ എന്നും പറയും. ഇങ്ങനെ വരക്കുമ്പോള്‍ 81 തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയവയില്‍ ചിലയിടങ്ങള്‍ ദുര്‍ബല സ്ഥാനങ്ങളായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങള്‍ 4 മര്‍മ്മ സ്ഥാനങ്ങളും 32 മര്‍മ്മ സ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ട് ആകെ 100 മര്‍മ്മങ്ങള്‍ ഉള്ളതായാണ് കണക്ക്. പ്രധാന മര്‍മ്മങ്ങളിലൊന്നും കെട്ടിടത്തിന്റെ തൂണുകള്‍, ചുവരുകള്‍, വാതിലുകള്‍, ആണികള്‍, കുറ്റികള്‍, ഗോവണി മുതലായവ വരുവാന്‍ പാടില്ല.

വീട് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി മാത്രമല്ല അത് ജീവിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് ധരിക്കണം. കെട്ടിടം ഇരിക്കുന്ന താര ഗര്‍ഭാശയവും വീട് ബീജവുമാണ്. അതിനാല്‍ തറയുടെയും കെട്ടിടത്തിന്റെയും പ്ലാനിന് തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയായാല്‍ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സ്ഥൂലമായ ഊര്‍ജ്ജവും നമ്മിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായ ഊര്‍ജ്ജവും പരസ്പരം യോജിച്ച് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ആരോഗ്യവും കൈ വരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

ഇനി മര്‍മ്മ ദോക്ഷം വരാതിരിക്കുവാനായി ഈ മര്‍മ്മ സ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും കിഴക്കോട്ടോ, വടക്കോട്ടോ വാസ്തു പാദത്തിന്റെ ഇരുപത്തിലില്‍ ഒന്ന് നീക്കി തൂണുകള്‍ മുതലായവ നിര്‍മ്മിച്ചാല്‍ മതി. ഇതെല്ലാം നല്ലൊരു വാസ്തു വിദഗ്ദ്ധന് ചെയ്യുവാനാകും. ഇനി പണി കഴിഞ്ഞ വീടിന് മര്‍മ്മ ദോക്ഷം വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ എല്ലാം പൊളിച്ചു കളയുവാനാകുമോ? അപ്പോള്‍ പരിഹാരമായി 'പഞ്ച ശിരസ്സ്' സ്ഥാപിക്കുക യഥാവിധി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോള്‍ ദോഷം മാറികിട്ടും എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു. പഞ്ച ശിരസ്സ് സ്വര്‍ണ്ണത്തില്‍ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വെള്ളിയിലോ, ചെമ്പിലോ ചെയ്യുവാന്‍ ചെമ്പിലോ ചെയ്യുവാന്‍ ശാസ്ത്രം പറയുന്നില്ല. അതിന് പ്രത്യേക അളവുകള്‍ ഉണ്ടുതാനും.

വീടിന് ഗോവണി പ്രദക്ഷിണമായി മാത്രമേ ആകാവൂ. ഒറ്റ വീട് വക്കുമ്പോള്‍ ഏറ്റവും ഉത്തമം കിഴക്കോട്ടോ, വടക്കോട്ടോ ദര്‍ശനം വരുന്ന വിധത്തില്‍ പണിയേണ്ടതാണ്. എങ്കിലും മറ്റു രണ്ടു ദിക്കുകളും അരുത് എന്നല്ല കോണ്‍ ദിക്കുകളിലേക്ക് (വിദിക്ക്) ദര്‍ശനം അരുത് അങ്ങനെയായാല്‍ ഭയം, കലഹം, ചപലത, കുലനാശം എന്നിവയാകും ഫലം.

ഏതായാലും സ്ഥലം വാങ്ങുമ്പോള്‍ അത് വാസ യോഗ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം.
ആരാധനാലയങ്ങള്‍ക്ക് അടുത്ത് വീട് വയ്ക്കുമ്പോളും അകലം പാലിക്കേണ്ടതണ്. ശ്മശാന ഭൂമികള്‍ വിലകുറച്ച് ലഭിച്ചാലും വാങ്ങരുത്. ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയാണെങ്കിലും അത് ആകൃതിയോത്തതാണെങ്കില്‍ ഏറ്റവും ഉത്തമം.

ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് വീട് പണിയുമ്പോള്‍ ഉഗ്രമൂര്‍ത്തികളുടെ വലതു ഭാഗത്തും മുന്നിലും വീട് വച്ചാല്‍ അനര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇടതും പിന്നിലും നന്നല്ല. തന്ത്രി, ശാന്തിക്കാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല, ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് വീട് വയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഗൃഹം ക്ഷേത്രത്തിനേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്നത് നല്ലതല്ല.

Courtesy; Mathrubhumi News paper.

Comments

Popular posts from this blog

മൂല മന്ത്രങ്ങൾ..... സമ്പാദനം..... രവീന്ദ്രൻ നായർ.

മൂലമന്ത്രം 1 ഗണപതിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ 2 ശിവന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം നമഃ ശിവായ 3 വിഷ്ണുവിന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം നമോ നാരായണായ 4 സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം വചത്ഭുവേ നമഃ 5 ശാസ്താവിന്റെ
മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഘ്രൂം നമഃ പരായ ഗോപ്ത്രേ 6 സരസ്വതീ ദേവിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം സം സരസ്വത്യൈ നമഃ 7 ഭദ്രകാളിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഐം ക്ളീം സൌഃ ഹ്രീം ഭദ്രകാള്യൈ നമഃ 8 ദുർഗ്ഗയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ദും ദുർഗ്ഗായെ നമഃ 9 ഭുവനേശ്വരിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം നമഃ 10 ശങ്കരനാരായണന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹൃം ശിവനാരായണായ നമഃ 11 ശ്രീരാമന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം രാം രാമായ നമഃ12 ശ്രീപാർവ്വതിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ഉമായൈ നമഃ 13 ഹനുമാന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹം ഹനുമന്തായ ആഞ്ജനേയായ മഹാബലായ നമഃ14 അന്നപൂർണ്ണേശ്വരിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ശ്രീം നമോ ഭഗവതി മഹേശ്വരി അന്നപൂർണ്ണേ സ്വാഹ15 നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഔം ക്ഷ്രൗ നമഃ16 ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ക്ളീം കൃഷ്ണായ നമഃ17 മഹാലക്ഷ്മിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഐം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ളീം നമഃ 18 സൂര്യ…

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-9-പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍ - Raveendran Nair,Malayalee Astrologer,Delhi-9871690151.

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-9 -

ജാതകത്തിലെ പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍-
രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ (ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍)-9871690151 

നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തില്‍ പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ ?

ഒരാളുടെ ജാതകത്തിലെ സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരെയും, രാഹു കേതുക്കളെയും ഒഴിച്ച് നിര്‍ത്തിയാല്‍ ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങളായ കുജന്‍,ബുധന്‍,വ്യാഴം,ശുക്രന്‍, ശനി എന്നീ അഞ്ചു ഗൃ ഹങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന യോഗമാണ് "പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍."

1. ജാതകത്തില്‍ കുജന്‍ ബലവാനായി മൂല ത്രികോണം, സ്വ ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കില്‍ ഉച്ച സ്ഥാനത്തു നില്കുകയും അവ കേന്ദ്ര ങ്ങളായി(1 -4 -7-10 ) വരികയും ചെയ്‌താല്‍  ആ ജാതകന്നു രുചക യോഗം ഉണ്ട് ന്നു പറയാം.

രുചക യോഗത്തില്‍ ജനിച്ചവര്‍ക്കു ദീര്‍ഘ ആയുസ്സ്, നിര്‍മല കാന്തി, നല്ല രക്ത ഓട്ടം,ശാരീരികമായ ബലം, സാഹസ കൃത്യങ്ങളില്‍ താത്പര്യമുണ്ടയിരിക്കുക , നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു കീര്‍ത്തി നേടുക, ശത്രുക്കളെ പരാജയ പ്പെടുത്തുക എന്നീ ഗുണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.അതുപോലെ മുറിവ് ചതവുകള്‍ ധാരാളം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപകടങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതല്‍ ആണ്.മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയം നേടുന്നവര്‍ ആയിരിക്കും.സത്യ സന്ധത,ചിന്ത…

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വഴിപാടുകള്‍ ചെയുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍-2--രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍ -98716901851

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍  വഴിപാടുകള്‍ ചെയുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍-2-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍ -98716901851
സാധാരണ പുഷ്പാഞ്ജലികള്‍, അഭിഷേകങ്ങള്‍, തുലാഭാരങ്ങള്‍, ഹോമങ്ങള്‍ എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള

ഗുണങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

എല്ലാ വഴിപാടുകളും എല്ലാ

ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ലഭ്യമായിരിക്കുകയില്ല. പല വഴിപാടുകളും, പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും

പ്രത്യേകതയായിരിക്കും.

കേരളത്തില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. കാസര്‍ഗോഡ്

മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള പതിനാല് ജില്ലകളിലും ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഓരോ

നാട്ടിലേയും നാട്ടുനടപ്പ് വേറെയാണ്, പേരുകള്‍ നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ചുള്ളവയാണ്.

ഇപ്രാവശ്യം പ്രതിപാദിക്കാന്‍ പോകുന്നത് ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള വഴിപാടുകളും,

പരിഹാരങ്ങളും ആണ്. അതു കൂടാതെ വ്രതങ്ങള്‍ നോല്ക്കുമ്പോള്‍ ഉള്ള ഗുണങ്ങള്‍,

എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആണ്.

1. അപസ്മാരം മാറാന്‍ വഴിപാട്- പൂതന്‍ കെട്ടുക

2. ശ്വാസരോഗത്തിനുള്ള വഴിപാട്- പൂമൂടല്‍

3. വിഷബാധ മാറാന്‍- കാളിയമര്‍ദ്ദനം കൃഷ്ണാട്ടന്‍ കളി

4. ഓര്‍മ്മ പിശക് (ഓര്‍മ്മ കുറവ്) മാറാന്‍- സരസ്വതഘൃതം (നെയ്യ്) സേവിക്കുക

5. നടക്കുവാനുള്ള (കാലിന്‍…