Skip to main content

ആത്മീയത ജാതകത്തില്‍-സമ്പാദകന്‍-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍.മാതൃഭൂമിയോട് കടപ്പാട്.9871690151.

ആത്മീയത ജാതകത്തില്‍-സമ്പാദകന്‍-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍.മാതൃഭൂമിയോട് കടപ്പാട്.9871690151. 
ആത്മീയത ജാതകത്തില്‍

ജാതകം എന്നത് ഒരു ജന്മ പ്രകരണം ആണല്ലോ. ജാതകത്തിലൂടെ ഒരാളിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ലൌകിക നേട്ടങ്ങള്‍ ആയ, വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും, ജീവിതത്തില്‍ എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകണം എന്ന മാര്‍ഗ്ഗ ദീപവും വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ലഭിക്കും .

ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ഞാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്, ജാതകം എങ്ങനെ ആത്മീയതയെ സഹായിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ്. കാരണം ആത്മീയത പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നല്ല. അത് എല്ലാവരിലും ഉള്ള ഒന്നാണ്. എന്നാല്‍ അതിനെ പറ്റിയുളള അവബോധം ഇല്ലായ്മ മൂലം അവര്‍ക്കത്‌ ഉള്‍ ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയുന്നില്ല എന്നുമാത്രം.

12 ഭാവങ്ങളിലൂടെ ജീവിതത്തെ നാം ജാതകത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതേ ഭാവങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് വേറിട്ട്‌ ചിന്തിച്ചാല്‍ നമ്മുടെ ആത്മീയത ജാതകത്തില്‍ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ലഗ്നം, ചന്ദ്രന്‍, സൂര്യന്‍, 5 ആം ഭാവം, 9 ആം ഭാവം എന്നിവയില്‍ നിന്നും നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ കൂടുതലും കുറവുകളും മനസ്സിലാക്കാം.

ചന്ദ്രന് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മനസ്സിന്റെ നിലവാരത്തിനു ഗുണ ദോഷങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. മനസ്സിന് പ്രധാനമായും നാല് ഭാഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. [ 16 എന്നും വിവക്ഷ ഉണ്ട്. അതു ശരിയാണു താനും] അതില്‍ നാല് ഭാഗങ്ങള്‍ എന്നാണു ഉദ്ദേശിച്ചത്. ബുദ്ധി, അഹങ്കാര, മനസ്സ്, ചിത് എന്നിങ്ങനെ ആണത്. ഇതില്‍ മനസ്സ് എന്നത് ഓര്‍മ്മകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം ആണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ എങ്കിലും മനസ്സില്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരറിവിനെ പറ്റിയല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാന്‍ ആവില്ല. അതായത് നമുക്ക് പുതിയ ചിന്തകള്‍ ഒന്നും ഇല്ല എന്നര്‍ഥം.

ചന്ദ്രനുണ്ടാകുന്ന പാപ ബന്ധങ്ങള്‍ ജാതകനെ തന്റെ ആത്മീയതയില്‍ കളങ്കം വരുത്തുന്നതിനിടയാക്കുന്നു. അങ്ങനെ പാപ ബന്ധം കണ്ടാല്‍ അതനുസരിച്ച് ആ പാപ ബന്ധത്തെ അതിജീവിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തില്‍ ജാതകന്‍ മാറണം എന്നു മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതല്ലാതെ ജാതകത്തില്‍ അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ അങ്ങനെ ആയി എന്ന് പറയുന്നതില്‍ യുക്തിയും ബുദ്ധിയും ഇല്ല.

മനസ്സിനാണ്‌ മാറ്റം വരേണ്ടുന്നത് എങ്കില്‍ അതിനു തീര്‍ച്ചയായും ജാതകന്റെ പരിശ്രമം തന്നെയാണ് ആവശ്യം ആയിട്ടുള്ളത്. ആ പരിശ്രമത്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടുന്നത്, അല്ലാതെ ദോഷ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല.

സാധാരണയായി ജാതക ദോഷത്തില്‍ പ്രധാനിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ചൊവ്വാ ദോഷത്തെ പരിഗണിച്ചാല്‍ 1 .ലഗ്നത്തില്‍ ചൊവ്വ നിന്നാല്‍ ചൊവ്വാ ദോഷം.

എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങളാണ് ?

[a] ചൊവ്വ ഒരു ക്രുര ഗ്രഹം ആയതിനാല്‍ ലഗ്നത്തില്‍ നിന്നാല്‍ അത് ജാതകനെ ദേഷ്യ സ്വഭാവിയും മുരട്ടു പ്രകൃതവും ആക്കും [ എല്ലാ ലഗ്നത്തിലും അല്ല ]. ലഗ്നത്തില്‍ നില്‍ ക്കുന്ന ചൊവ്വ, 4 ലേക്കും, 7 ലേക്കും, 8 ലേക്കും നോക്കും. മനസ്സിന്റെ വികാര ഭാവം ആണ് 4. അങ്ങോട്ട്‌ ചൊവ്വാ ബന്ധം വന്നാല്‍ ? പ്രണയ ഭാവം ആണ് 7. അവിടേയ്ക്കു പ്രസ്തുത സ്വഭാവക്കാരനായ ചൊവ്വാ വീക്ഷിച്ചാല്‍ , ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ....?സ്വന്തം ആയുസ്സ് ആണ് 8. സ്ത്രീകള്‍ ക്ക് മംഗല്യ സ്ഥാനവും. അവിടേയ്ക്കുള്ള ചൊവ്വാ ബന്ധത്തിന്റെ ഫലം പറഞ്ഞു തരേണ്ടുന്നതില്ലല്ലോ.

മേല്‍ പറഞ്ഞ ദോഷങ്ങള്‍ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ , അവയില്‍ അധികവും സ്വഭാവവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്‌. ഈ സ്വഭാവ പ്രത്യേകതയോ, ജീവിതത്തില്‍ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആണ്. ശിവ ക്ഷേത്രത്തില്‍ വഴിപാടു കഴിച്ചാല്‍ എന്താണ് പ്രയോജനം? ഭഗവാനു എന്ത് ചെയ്യാന്‍ കഴിയും? ഒടുവില്‍ പഴിയോ? അതും ഭഗവാന്. നോക്കണേ നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ പോക്കേ.

മറിച്ച് എന്റെ സ്വഭാവത്തില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്ന കാലം മുതല്‍ അത് മാറുവാന്‍ ചിട്ടയായ ജീവിത ക്രമം സ്വീകരിക്കുകയും, ആ ക്രമത്തില്‍ നിന്നും മാറ്റം ഉണ്ടാകരുതേ എന്ന പ്രാര്‍ഥനയും തീര്‍ച്ചയായും ഗുണ ഫലം ഉണ്ടാക്കും. അതിന് ആവശ്യം ഇശ്ചാ ശക്തിയാണ് .അതാണ്‌ നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ കാമ്പും .

നമ്മള്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ 4 ഭാഗങ്ങള്‍ ഓര്‍മ്മിക്കുമല്ലോ. അതില്‍ ചിത് എന്ന ഭാവത്തെ തൊടുവാനായാല്‍ വിജയിച്ചു. കേട്ടിട്ടില്ലേ ചിദാനന്ദ, സാച്ചിതാനന്ദ, ചിദാകാശം, ചിദംബരം എന്നൊക്കെ, അത്ര വലിയ ഭാവം ആണ് മനസ്സിന്റെ ചിത്.

ആ ചിത്തില്‍ തൊടുന്നതിനെ ആത്മീയത എന്ന് വിളിക്കാം. 100 ശതമാനം അര്‍പ്പണം കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് സാധിക്കു. അര്‍പ്പണം അല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും അതിനില്ല തന്നെ.

മനസ്സിന്റെ കാരകനായ ചന്ദ്രനെ വിധിയാം വണ്ണം ആശ്രയിക്കുന്നതും, 'പൂര്‍ണ്ണ ചന്ദ്ര 'വ്രതം അനുഷ്ടിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. ജാതകത്തിലെ 5 ,9 ഭാവാധിപാന്‍ മാരെയും കണക്കിലെടുത്ത് ചില ഉപാസനാ രീതികള്‍ സ്വീകരിച്ചാല്‍ ജീവിതം സഫലം ആയി . 

Comments

Popular posts from this blog

മൂല മന്ത്രങ്ങൾ..... സമ്പാദനം..... രവീന്ദ്രൻ നായർ.

മൂലമന്ത്രം 1 ഗണപതിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ 2 ശിവന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം നമഃ ശിവായ 3 വിഷ്ണുവിന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം നമോ നാരായണായ 4 സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം വചത്ഭുവേ നമഃ 5 ശാസ്താവിന്റെ
മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഘ്രൂം നമഃ പരായ ഗോപ്ത്രേ 6 സരസ്വതീ ദേവിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം സം സരസ്വത്യൈ നമഃ 7 ഭദ്രകാളിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഐം ക്ളീം സൌഃ ഹ്രീം ഭദ്രകാള്യൈ നമഃ 8 ദുർഗ്ഗയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ദും ദുർഗ്ഗായെ നമഃ 9 ഭുവനേശ്വരിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം നമഃ 10 ശങ്കരനാരായണന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹൃം ശിവനാരായണായ നമഃ 11 ശ്രീരാമന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം രാം രാമായ നമഃ12 ശ്രീപാർവ്വതിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ഉമായൈ നമഃ 13 ഹനുമാന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹം ഹനുമന്തായ ആഞ്ജനേയായ മഹാബലായ നമഃ14 അന്നപൂർണ്ണേശ്വരിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ശ്രീം നമോ ഭഗവതി മഹേശ്വരി അന്നപൂർണ്ണേ സ്വാഹ15 നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഔം ക്ഷ്രൗ നമഃ16 ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ക്ളീം കൃഷ്ണായ നമഃ17 മഹാലക്ഷ്മിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഐം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ളീം നമഃ 18 സൂര്യ…

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-9-പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍ - Raveendran Nair,Malayalee Astrologer,Delhi-9871690151.

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-9 -

ജാതകത്തിലെ പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍-
രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ (ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍)-9871690151 

നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തില്‍ പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ ?

ഒരാളുടെ ജാതകത്തിലെ സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരെയും, രാഹു കേതുക്കളെയും ഒഴിച്ച് നിര്‍ത്തിയാല്‍ ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങളായ കുജന്‍,ബുധന്‍,വ്യാഴം,ശുക്രന്‍, ശനി എന്നീ അഞ്ചു ഗൃ ഹങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന യോഗമാണ് "പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍."

1. ജാതകത്തില്‍ കുജന്‍ ബലവാനായി മൂല ത്രികോണം, സ്വ ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കില്‍ ഉച്ച സ്ഥാനത്തു നില്കുകയും അവ കേന്ദ്ര ങ്ങളായി(1 -4 -7-10 ) വരികയും ചെയ്‌താല്‍  ആ ജാതകന്നു രുചക യോഗം ഉണ്ട് ന്നു പറയാം.

രുചക യോഗത്തില്‍ ജനിച്ചവര്‍ക്കു ദീര്‍ഘ ആയുസ്സ്, നിര്‍മല കാന്തി, നല്ല രക്ത ഓട്ടം,ശാരീരികമായ ബലം, സാഹസ കൃത്യങ്ങളില്‍ താത്പര്യമുണ്ടയിരിക്കുക , നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു കീര്‍ത്തി നേടുക, ശത്രുക്കളെ പരാജയ പ്പെടുത്തുക എന്നീ ഗുണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.അതുപോലെ മുറിവ് ചതവുകള്‍ ധാരാളം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപകടങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതല്‍ ആണ്.മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയം നേടുന്നവര്‍ ആയിരിക്കും.സത്യ സന്ധത,ചിന്ത…

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വഴിപാടുകള്‍ ചെയുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍-2--രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍ -98716901851

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍  വഴിപാടുകള്‍ ചെയുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍-2-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍ -98716901851
സാധാരണ പുഷ്പാഞ്ജലികള്‍, അഭിഷേകങ്ങള്‍, തുലാഭാരങ്ങള്‍, ഹോമങ്ങള്‍ എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള

ഗുണങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

എല്ലാ വഴിപാടുകളും എല്ലാ

ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ലഭ്യമായിരിക്കുകയില്ല. പല വഴിപാടുകളും, പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും

പ്രത്യേകതയായിരിക്കും.

കേരളത്തില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. കാസര്‍ഗോഡ്

മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള പതിനാല് ജില്ലകളിലും ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഓരോ

നാട്ടിലേയും നാട്ടുനടപ്പ് വേറെയാണ്, പേരുകള്‍ നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ചുള്ളവയാണ്.

ഇപ്രാവശ്യം പ്രതിപാദിക്കാന്‍ പോകുന്നത് ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള വഴിപാടുകളും,

പരിഹാരങ്ങളും ആണ്. അതു കൂടാതെ വ്രതങ്ങള്‍ നോല്ക്കുമ്പോള്‍ ഉള്ള ഗുണങ്ങള്‍,

എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആണ്.

1. അപസ്മാരം മാറാന്‍ വഴിപാട്- പൂതന്‍ കെട്ടുക

2. ശ്വാസരോഗത്തിനുള്ള വഴിപാട്- പൂമൂടല്‍

3. വിഷബാധ മാറാന്‍- കാളിയമര്‍ദ്ദനം കൃഷ്ണാട്ടന്‍ കളി

4. ഓര്‍മ്മ പിശക് (ഓര്‍മ്മ കുറവ്) മാറാന്‍- സരസ്വതഘൃതം (നെയ്യ്) സേവിക്കുക

5. നടക്കുവാനുള്ള (കാലിന്‍…