Posts

Showing posts from 2016

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-24 രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ (ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍) ഫോണ്‍-9871690151

Image
ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-24   രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ (ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍) ഫോണ്‍-9871690151 അടുത്തതായി ഒരാളുടെ ജാതകത്തില്‍ ബുധന്‍ മൂന്നാം ഭാവത്തില്‍ ഇരുന്നാലുള്ള ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നാം വിശകലനം ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നത്.      ബുധന്‍ എന്ന ഗ്രഹം ശുഭഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ മൂന്നാം ഭാവം അത്ര ശുഭ സ്ഥാനമല്ല.അതുകൊണ്ട് ഫലങ്ങള്‍ സമ്മിശ്രമായിരിക്കും എന്നു വേണം കരുതാന്‍.      ഈ ജാതകന്‍ വ്യാപാരികളുമായി യോജിച്ചു വ്യാപാരം ചെയ്തു ധനം സമ്പാദിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇയാള്‍ക്ക് വിഷയാസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും.  വിഷയാസക്തി കൂടുതല്‍ കൊണ്ട് അവസാനം ലൌകിക സുഖങ്ങളില്‍ നിന്ന് എന്നു മാത്രമല്ല എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങളില്‍ നിന്നും മടുത്ത് സന്യാസിയെ പോലെയുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറുവാനും ഇടയുണ്ട്. ഇയാളെ കൊണ്ട് ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് ഗുണമുണ്ടാകും. പലപ്പോഴും ധനമോഹത്താല്‍ ദുഷ്ട സംസര്‍ഗത്തില്‍ ചെന്ന് ചാടാന്‍ വഴിയുണ്ട്. മറ്റു സഹോദരന്മാരെ ഉപയോഗിച്ച് ധനസമ്പാദനം നടത്തും. ധാര്‍മ്മിക കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപ്പെട്ട് യശസ്സ് നേടും. പലതരം സാഹസിക കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടും. അതുപോലെ ഇയാള്‍ ദുഷ്ട ബുദ്ധിയുമായിരിക്കും. കാരണം ഇയാള്‍ വളരെയധികം ചഞ്ചല മനസ്കനായിരിക്

Astrology,Spirituality,Meditation- Blogs in Malayalam and English:

Image
Astrology,Spirituality,Meditation- Blogs in Malayalam and English:

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-23 രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ (ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍) ഫോണ്‍-9871690151

Image
ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍- 2 3 രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ (ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍) ഫോണ്‍-9871690151      ഒരാളുടെ ജാതകത്തില്‍ കുജന്‍ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലാണ് നില്‍ക്കുന്നതെങ്കില്‍ അയാള്‍ക്ക് രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് അയാള്‍ അത്ര നല്ലവനായിരിക്കുകയില്ല. ഭാര്യയെ മര്‍ദ്ദിക്കുന്നവനും, മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് അപവാദങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുപരത്തുന്നവനും ആയിരിക്കും. രൌദ്ര സ്വഭാവക്കാരനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായി വഴക്കിട്ട് അപമാനിതനാവാന്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇയാള്‍ വലിയ പിശുക്കനായിരിക്കും. പിശുക്കനാണെങ്കിലും ധനം സ്വരൂപിച്ച് വെക്കുവാന്‍ ഇയാള്‍ക്ക് ധനാഗമനം കുറവായിരിക്കും എന്നു വേണം പറയാന്‍. ധനം സമ്പാദിച്ചാലും ഇയാളുടെ കൂട്ടുക്കാരോ, അല്ലെങ്കില്‍ കള്ളന്മാര്‍ തന്നെയോ ആ ധനം കവര്‍ന്നെടുക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ട്.      അതുപോലെ ഇത്തരം ജാതകക്കാര്‍ക്ക് ഭാര്യ/ഭര്‍ത്യ വിയോഗവും ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ വിവാഹ ജീവിതം സുഖപ്രദമായിരിക്കുകയില്ല എന്നാണ് സത്യം.      ഈ ജാതകന് ആയുധങ്ങളില്‍ നിന്നോ, ശത്രുക്കളില്‍ നിന്നോ അപകടം സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇയാള്‍ക്ക് മറ്റുള്ളവര

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-22 രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ (ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍) ഫോണ്‍-9871690151

Image
ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍- 22  രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ (ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍) ഫോണ്‍-9871690151                ഒരാളുടെ ജാതകത്തില്‍ കുജന്‍ എട്ടാം ഭാവത്തില്‍ ഇരുന്നാലുള്ള ഫലങ്ങളാണ് ഇനി ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നത്.      ആഷ്ടമത്തില്‍ കുജന്‍ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്ത്രീപുരുഷഭേദമന്യേ എല്ലാവര്‍ക്കും ദോഷകരമാണ്. ഏതൊരാളുടെ ജാതകത്തില്‍ എട്ടില്‍ ചൊവ്വ ഇരിക്കുന്നുവോ അയാള്‍ പ്രായേണ രോഗിയായിരിക്കും. ആയുസ്സ് കുറവായിരിക്കും. പലപ്പോഴും ശരീരഭംഗി കുറവായിരിക്കും. ധനം കുറവായിരിക്കും. നിന്ദ്യമായ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ചെയ്യാന്‍ താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കും. സന്താനങ്ങള്‍ കുറവായിരിക്കാനും ഇടയുണ്ട്. ലോകര്‍ നിന്ദിക്കും. ബന്ധുക്കള്‍ ശത്രുക്കളെ പോലെ പെരുമാറും. എത്ര പ്രവര്‍ത്തിച്ചാലും തടസ്സങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും.      രക്തദോഷങ്ങള്‍ കൊണ്ടുള്ള രോഗങ്ങള്‍ ശല്യപ്പെടുത്തും. ദുഷ്ടബുദ്ധിയുണ്ടായിരിക്കും. ദയവ് കുറവായിരിക്കും. കുഷ്ഠരോഗം പോലും വരാവുന്നതാണ്. കണ്ണുകള്‍ക്ക്‌ വൈകല്യമുണ്ടാവാന്‍ ഇടയുണ്ട്. ബുദ്ധിമാന്ദ്യത അനുഭവിക്കും. സജ്ജനങ്ങള്‍ നിന്ദിക്കും. ജലത്തില്‍ വെച്ച് മരണപ്പെദുവാനിടയുണ്ട്. ഈ ജാതകന്റെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചിരിക്ക

ഫലാനുഭവകാലം.-സമ്പാദകന്‍-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-മാതൃഭൂമിയോട് കടപ്പാട്-9871690151.

Image
ഫലാനുഭവകാലം.-സമ്പാദകന്‍-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-മാതൃഭൂമിയോട് കടപ്പാട്-9871690151. പൂര്‍വജന്മങ്ങളില്‍ ചെയ്ത ദൃഢം അദൃഢം ദൃഢാദൃഢം എന്നീ മൂന്നു പ്രകാരമുള്ള കര്‍മ്മഫലങ്ങളെയാണ് ഈ ജന്മത്തില്‍ അനുഭവിയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് ഹോരാശാസ്ത്രത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നത്. ഗ്രഹങ്ങള്‍ അവരുടെ ദശാപഹാരാദി കാലങ്ങളില്‍ അവര്‍ക്ക് ആധിപത്യമുള്ള ഫലങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. എന്നാല്‍ അവരുടെ സ്ഥിതിഭേദം നിമിത്തം ഗ്രഹങ്ങള്‍ ഫലദാനത്തില്‍ പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യോഗം ദൃഷ്ടി കേന്ദ്രസ്ഥിതി തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകള്‍ ഇപ്രകാരം സ്വാധീനിയ്ക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. പൃഷ്‌ഠോദയരാശിസ്ഥിതിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങള്‍ അവരുടെ ദശയുടെ അന്ത്യകാലത്തും, ഉഭയോദയരാശിസ്ഥിതിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങള്‍ ദശയുടെ മദ്ധ്യകാലത്തും, ശീര്‍ഷോദയരാശിസ്ഥിതിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങള്‍ അവരുടെ ദശയുടെ ആദ്യകാലത്തും അധികഫലങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. പ്രശ്‌നകാലത്ത് ഏതൊരുഗ്രഹത്തിനെക്കൊണ്ടാണോ ലാഭനാശാദികള്‍ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ഗ്രഹത്തിന്റെ അയനം ക്ഷണം തുടങ്ങിയ കാലത്തെ ആ ഗ്രഹം നില്‍ക്കുന്ന രാശിയില്‍ എത്ര നവാംശകം കടന്നുവോ ആ സംഖ്യകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്ന കാലം ആ ഫലാനുഭവത്തിനുവേണ്ടിവരും. അല്ലെങ്കില്‍ ലഗ്‌ന നവാംശകനാഥന്

അഷ്ട ഗോപാലങ്ങളും ജപ ഫലങ്ങളും -സമ്പാദകന്‍-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-മാതൃഭൂമിയോട് കാപ്പാട്.9871690151.

Image
അഷ്ട ഗോപാലങ്ങളും ജപ ഫലങ്ങളും -സമ്പാദകന്‍-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-മാതൃഭൂമിയോട് കാപ്പാട്.9871690151. അഷ്ട ഗോപാലങ്ങളും ജപ ഫലങ്ങളും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധ്യ ദൈവമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ വിദേശിയര്‍ പോലും കൃഷ്ണ ഭക്തിയില്‍ ലയിക്കുന്നവരാണ് മാത്രമല്ല ISKON എന്ന കൃഷ്ണ ഭക്തരുടെ സംഘടനയിലൂടെ വിദേശങ്ങളില്‍ പോലും ധാരാളം അമ്പലങ്ങളുണ്ട് കേരളീയരുടെ പ്രത്യക്ഷ ദൈവം ഗുരുവായൂരപ്പനാണല്ലോ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ പല രൂപങ്ങളിലും ഭാവങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് കൃഷ്ണന്‍ കുരൂരമ്മയുടെയും പൂന്താനത്തിന്‍റെയും കഥകള്‍ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ എട്ടാം അവതാരമായ ശ്രീ കൃഷ്ണന്‍ ദേവകിയുടെയും വസുദേവന്‍റെയും എട്ടാമത്തെ പുത്രനായി ജനിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ എട്ടു ഗോപാലങ്ങളും ജപ ഫലങ്ങളും ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. ഉറച്ച ഭക്തിയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും ജപിച്ചാല്‍ ഫലം നിശ്ചയമാണ്. 1, ആയുര്‍ ഗോപാലം.  ദേവകീസുത ഗോവിന്ദ വാസുദേവ ജഗല്‍പതേ/ ദേഹിമേ ശരണം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗത:// ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും പുത്രനും ജഗത്പതിയുമായ അല്ലയോ ഗോവിന്ദാ/ കൃഷ്ണ! ഞാന്‍ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ശരണം നല്‍

പുണ്യ കര്‍ക്കിടകവും രാമായണവും-സമ്പാദകന്‍-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-മാതൃഭൂമിയോട് കടപ്പാട്‌.9871690151.

Image
പുണ്യ കര്‍ക്കിടകവും രാമായണവും- സമ്പാദകന്‍-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-മാതൃഭൂമിയോട് കടപ്പാട്‌.9871690151.  പുണ്യ കര്‍ക്കിടകവും രാമായണവും  സഹോദരസ്‌നേഹവും പ്രജാവത്സതയും തുളുമ്പിത്തൂവുന്ന ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു ശ്രീരാമന്‍. ത്രേതായുഗത്തിലെ അവതാരപുരുഷനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം. രാവണകുംഭകര്‍ണന്‍മാരെന്ന ദുര്‍മൂര്‍ത്തികളെ അമര്‍ച്ച ചെയ്യാനായി മാനുഷരൂപത്തില്‍ അവതാരമെടുത്ത ശ്രീ ഹരിയുടെ വിശ്വരൂപം. അച്ഛന്റെ അഭീഷ്ടപ്രകാരം യുവരാജാവാകാന്‍ സമ്മതിക്കുന്നതും ചിറ്റമ്മയുടെ ആഞ്ജ പ്രകാരം വനവാസത്തിനൊരുമ്പെടുമ്പോഴും രാമന്റെ മുഖത്ത് പ്രത്യേകമായൊരു സന്തോഷമോ വ്യഥയോ കാണാനാകുന്നില്ല. പ്രജാഹിതം മാനിച്ച് സീതയെ ത്യജിക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തിലും ആ അവതാരരൂപന്‍ പതര്‍ച്ച പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അത്രയധികം സംയമനം മനുഷ്യാവതാരകനായ ഭഗവാനുണ്ടായിരുന്നു. രാമായണത്തില്‍ നിന്നും തുളുമ്പിയൊഴുകുന്ന കാരുണ്യധാരകള്‍ക്കും ഹൃദയത്തെ നെരിപ്പോടാക്കു-സഹോദര സ്‌നേഹത്തിനും, പിതൃസ്‌നേഹത്തിനും ഭക്തിയ്ക്കും സ്വാര്‍ത്ഥതാല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ക്കും മറ്റേതൊരു കാവ്യത്തിലാണ് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം കല്പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുരാണ പണ്ഡിതന്‍മാര്‍ രാമായണത്തെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് രാമന്റ

ആത്മീയത ജാതകത്തില്‍-സമ്പാദകന്‍-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍.മാതൃഭൂമിയോട് കടപ്പാട്.9871690151.

Image
ആത്മീയത ജാതകത്തില്‍ -സമ്പാദകന്‍-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍.മാതൃഭൂമിയോട് കടപ്പാട്.9871690151.  ആത്മീയത ജാതകത്തില്‍ ജാതകം എന്നത് ഒരു ജന്മ പ്രകരണം ആണല്ലോ. ജാതകത്തിലൂടെ ഒരാളിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ലൌകിക നേട്ടങ്ങള്‍ ആയ, വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും, ജീവിതത്തില്‍ എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകണം എന്ന മാര്‍ഗ്ഗ ദീപവും വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ലഭിക്കും . ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ഞാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്, ജാതകം എങ്ങനെ ആത്മീയതയെ സഹായിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ്. കാരണം ആത്മീയത പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നല്ല. അത് എല്ലാവരിലും ഉള്ള ഒന്നാണ്. എന്നാല്‍ അതിനെ പറ്റിയുളള അവബോധം ഇല്ലായ്മ മൂലം അവര്‍ക്കത്‌ ഉള്‍ ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയുന്നില്ല എന്നുമാത്രം. 12 ഭാവങ്ങളിലൂടെ ജീവിതത്തെ നാം ജാതകത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതേ ഭാവങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് വേറിട്ട്‌ ചിന്തിച്ചാല്‍ നമ്മുടെ ആത്മീയത ജാതകത്തില്‍ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ലഗ്നം, ചന്ദ്രന്‍, സൂര്യന്‍, 5 ആം ഭാവം, 9 ആം ഭാവം എന്നിവയില്‍ നിന്നും നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ കൂടുതലും കുറവുകളും മനസ്സിലാക്കാം. ചന്ദ്രന് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മനസ്സിന്റെ നിലവാരത്തിനു ഗുണ ദോഷങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും