Skip to main content

സന്ധ്യാദീപം നമോസ്തുതേ-സമ്പാദനം-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ - ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍-കൃഷ്ണ നാമ സങ്കീർത്തനം

സന്ധ്യാദീപം നമോസ്തുതേ-സമ്പാദനം-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ 


കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദാ ജനാർദ്ദന
കൃഷ്ണഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ
അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ
സച്ചിദാനന്ദ നാരായണാ ഹരേ

കൃഷ്ണനെന്നുള്ള രണ്ടക്ഷരങ്ങളിൽ
തൃഷ്ണയെല്ലാം ഒതുങ്ങിയെന്നാകിലും
വൃഷ്ണിവംശജപാദപത്മങ്ങളിൽ
തൃഷ്ണയുണ്ടൊന്നു വീണുനമിക്കുവാൻ

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദാ ജനാർദ്ദന
കൃഷ്ണഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ
അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ
സച്ചിദാനന്ദ നാരായണാ ഹരേ

ഉൾപ്പുളകവും കണ്ണീരുമായി ഞാൻ
തൃപ്പടിക്കുച്ചുവട്ടിൽ വരുന്നേരം
പുഞ്ചിരി ചൊരിഞ്ഞെൻ നേർക്കുനീട്ടുമീ
കുഞ്ഞിതൃക്കയ്യിലെന്തു നൽകേണ്ടു ഞാൻ

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദാ ജനാർദ്ദന
കൃഷ്ണഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ
അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ
സച്ചിദാനന്ദ നാരായണാ ഹരേ

പാവനമാം കുചേല പൃഥുകവും
ശ്രീവിദുരന്റെ ഭക്തിനിവേദ്യവും
അൻപോടേറ്റു പ്രസാദിച്ചിട്ടുള്ളോരു
തമ്പുരാനു തരേണ്ടുന്നതെന്തു ഞാൻ

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദാ ജനാർദ്ദന
കൃഷ്ണഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ
അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ
സച്ചിദാനന്ദ നാരായണാ ഹരേ

ഉണ്ണിതൃക്കാൽക്കൽ കാണിക്കവെക്കുവാൻ
ഒന്നുമില്ലെന്റെ കൈയ്യിൽ ഭഗവാനെ
ഉണ്ണികണ്ണനാം വൈദ്യനെ തേടുന്ന
കണ്ണുപോയ്പ്പോയ നിർഭാഗ്യരോഗി ഞാൻ

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദാ ജനാർദ്ദന
കൃഷ്ണഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ
അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ
സച്ചിദാനന്ദ നാരായണാ ഹരേ

ഉണ്ണികണ്ണാ ഞാൻ ശക്തനല്ലോർക്കിലീ
എണ്ണയാം മരുന്നിൻ വിലതരാൻ
എന്നുമാളല്ലടിയൻ അനുഗ്രഹചന്ദന
പ്രസാദ വിലതരുവാൻ

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദാ ജനാർദ്ദന
കൃഷ്ണഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ
അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ
സച്ചിദാനന്ദ നാരായണാ ഹരേ

എന്റെ കൈയ്യിലുണ്ടങ്ങുന്നു നൽകിയ
മർത്ത്യജന്മമാം ഓടക്കുഴൽ മാത്രം
താണുകേണു ചെറുവേണു തൃക്കാൽക്കൽ
കാഴ്ചവെക്കുന്നു വേണുഗോപാലാ ഞാൻ

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദാ ജനാർദ്ദന
കൃഷ്ണഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ
അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ
സച്ചിദാനന്ദ നാരായണാ ഹരേ

തെറ്റു സർവ്വം ക്ഷമിച്ചു ഭവാനെന്നെ
തൃക്കയ്യാൽ പിടിച്ചുകയറ്റണേ
ശ്യാമള മണിവർണ്ണാനിൻ മംഗള
കോമളവേണുഗാനം ശ്രവിക്കണേ

Comments

Unknown said…
still looking for astrological assistance get best help from experts astrologers of AstroTalk which is the most genuine online Astrology predictions destination and their pricing policy are too pocket friendly .
Unknown said…
Thank you so much for this helpful information . In my case i got help from AstroTalk there certified expert astrologers help me with quick response and upto mark predictions .

Popular posts from this blog

മൂല മന്ത്രങ്ങൾ..... സമ്പാദനം..... രവീന്ദ്രൻ നായർ.

മൂലമന്ത്രം 1 ഗണപതിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ 2 ശിവന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം നമഃ ശിവായ 3 വിഷ്ണുവിന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം നമോ നാരായണായ 4 സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം വചത്ഭുവേ നമഃ 5 ശാസ്താവിന്റെ
മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഘ്രൂം നമഃ പരായ ഗോപ്ത്രേ 6 സരസ്വതീ ദേവിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം സം സരസ്വത്യൈ നമഃ 7 ഭദ്രകാളിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഐം ക്ളീം സൌഃ ഹ്രീം ഭദ്രകാള്യൈ നമഃ 8 ദുർഗ്ഗയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ദും ദുർഗ്ഗായെ നമഃ 9 ഭുവനേശ്വരിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം നമഃ 10 ശങ്കരനാരായണന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹൃം ശിവനാരായണായ നമഃ 11 ശ്രീരാമന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം രാം രാമായ നമഃ12 ശ്രീപാർവ്വതിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ഉമായൈ നമഃ 13 ഹനുമാന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹം ഹനുമന്തായ ആഞ്ജനേയായ മഹാബലായ നമഃ14 അന്നപൂർണ്ണേശ്വരിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ശ്രീം നമോ ഭഗവതി മഹേശ്വരി അന്നപൂർണ്ണേ സ്വാഹ15 നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഔം ക്ഷ്രൗ നമഃ16 ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ക്ളീം കൃഷ്ണായ നമഃ17 മഹാലക്ഷ്മിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഐം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ളീം നമഃ 18 സൂര്യ…

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-9-പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍ - Raveendran Nair,Malayalee Astrologer,Delhi-9871690151.

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-9 -

ജാതകത്തിലെ പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍-
രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ (ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍)-9871690151 

നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തില്‍ പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ ?

ഒരാളുടെ ജാതകത്തിലെ സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരെയും, രാഹു കേതുക്കളെയും ഒഴിച്ച് നിര്‍ത്തിയാല്‍ ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങളായ കുജന്‍,ബുധന്‍,വ്യാഴം,ശുക്രന്‍, ശനി എന്നീ അഞ്ചു ഗൃ ഹങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന യോഗമാണ് "പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍."

1. ജാതകത്തില്‍ കുജന്‍ ബലവാനായി മൂല ത്രികോണം, സ്വ ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കില്‍ ഉച്ച സ്ഥാനത്തു നില്കുകയും അവ കേന്ദ്ര ങ്ങളായി(1 -4 -7-10 ) വരികയും ചെയ്‌താല്‍  ആ ജാതകന്നു രുചക യോഗം ഉണ്ട് ന്നു പറയാം.

രുചക യോഗത്തില്‍ ജനിച്ചവര്‍ക്കു ദീര്‍ഘ ആയുസ്സ്, നിര്‍മല കാന്തി, നല്ല രക്ത ഓട്ടം,ശാരീരികമായ ബലം, സാഹസ കൃത്യങ്ങളില്‍ താത്പര്യമുണ്ടയിരിക്കുക , നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു കീര്‍ത്തി നേടുക, ശത്രുക്കളെ പരാജയ പ്പെടുത്തുക എന്നീ ഗുണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.അതുപോലെ മുറിവ് ചതവുകള്‍ ധാരാളം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപകടങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതല്‍ ആണ്.മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയം നേടുന്നവര്‍ ആയിരിക്കും.സത്യ സന്ധത,ചിന്ത…

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വഴിപാടുകള്‍ ചെയുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍-2--രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍ -98716901851

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍  വഴിപാടുകള്‍ ചെയുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍-2-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍ -98716901851
സാധാരണ പുഷ്പാഞ്ജലികള്‍, അഭിഷേകങ്ങള്‍, തുലാഭാരങ്ങള്‍, ഹോമങ്ങള്‍ എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള

ഗുണങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

എല്ലാ വഴിപാടുകളും എല്ലാ

ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ലഭ്യമായിരിക്കുകയില്ല. പല വഴിപാടുകളും, പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും

പ്രത്യേകതയായിരിക്കും.

കേരളത്തില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. കാസര്‍ഗോഡ്

മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള പതിനാല് ജില്ലകളിലും ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഓരോ

നാട്ടിലേയും നാട്ടുനടപ്പ് വേറെയാണ്, പേരുകള്‍ നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ചുള്ളവയാണ്.

ഇപ്രാവശ്യം പ്രതിപാദിക്കാന്‍ പോകുന്നത് ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള വഴിപാടുകളും,

പരിഹാരങ്ങളും ആണ്. അതു കൂടാതെ വ്രതങ്ങള്‍ നോല്ക്കുമ്പോള്‍ ഉള്ള ഗുണങ്ങള്‍,

എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആണ്.

1. അപസ്മാരം മാറാന്‍ വഴിപാട്- പൂതന്‍ കെട്ടുക

2. ശ്വാസരോഗത്തിനുള്ള വഴിപാട്- പൂമൂടല്‍

3. വിഷബാധ മാറാന്‍- കാളിയമര്‍ദ്ദനം കൃഷ്ണാട്ടന്‍ കളി

4. ഓര്‍മ്മ പിശക് (ഓര്‍മ്മ കുറവ്) മാറാന്‍- സരസ്വതഘൃതം (നെയ്യ്) സേവിക്കുക

5. നടക്കുവാനുള്ള (കാലിന്‍…