Skip to main content

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-5- ഗ്രഹ പ്പിഴകളും പരിഹാരങ്ങളും-വഴിപാടുകള്‍- -രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍(Jyothish Alankar) 9871690151

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-5-  ഗ്രഹ പ്പിഴകളും പരിഹാരങ്ങളും


കഴിഞ്ഞ നാല് ലക്കങ്ങളായി നമ്മള്‍ ജ്യോതിഷത്തെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്രാവശ്യം ഗ്രിഹപ്പിഴകളെ കുറിച്ചും അവയുടെ പരിഹാരങ്ങളെ കുറിച്ചും  ആണ്  നമ്മള്‍ മനസിലാക്കാന്‍ പോകുന്നത്.‘ഗ്രിഹപ്പിഴ’ എന്ന വാക്ക് നമ്മള്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങള്‍ വരുമ്പോള്‍  സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഗ്രിഹപ്പിഴ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ എന്താണ്? നമ്മുടെ ജാതക  പ്രകാരം ഗ്രിഹങ്ങള്‍ പിഴച്ചു നില്‍ക്കുന്ന കാലം എന്നാണ് അതിനര്‍ത്ഥം. സൂര്യന്‍ മുതല്‍ കേതു വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗൃഹം ചാര(transit) വശാല്‍ അനിഷ്ട സ്ഥാനത് വരുന്നതിനെയാണ് ഗ്രിഹപ്പിഴാ  എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗ്രിഹപ്പിഴ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ദോഷങ്ങളില്‍ നിന്ന് കുറെയൊക്കെ മോചനം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള  പരിഹാരങ്ങള്‍ പല ഗ്രന്ഥങ്ങള്ളിലും  നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇത്തരം പ്രതിവിധികളിലൂടെയും സത് കര്‍മ്മങ്ങളിലുടെയും ഈ ദോഷങ്ങളെ  ലഘൂകരിക്കാന്‍ കഴിയും.

ഗ്രിഹപ്പിഴ ഒഴിവാക്കാന്‍ ജപം,നമസ്കാരം,ഹോമം,ദാനം തുടങ്ങിയ പല മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ നിര്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.  ഗ്രിഹപ്പിഴകള്‍ ഉള്ള  കാലത്ത് നവഗ്രിഹ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തി ഏതു ഗ്രിഹതിന്റെയാണോ ദോഷമുള്ളത് ആ ഗ്രിഹത്തിനെ പ്രത്യേകം പ്രാര്‍ഥിച്ചു കൊണ്ട്  വഴിപാടുകള്‍ നടത്തണം  നവഗ്രഹങ്ങള്‍ ഒന്പതിനെയും പ്രത്യേകം  ആരാധിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ഓരോരോ ഗ്രിഹങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക മന്ത്രങ്ങള്‍ ചോല്ലെണ്ടതുണ്ട്. ആ മന്ത്രങ്ങള്‍ ഈ ലേഖനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

നവഗ്രിഹങ്ങളില്‍ ശനി, വ്യാഴം എന്നി ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചാര വശാല്‍ ഉള്ള സ്ഥാനമാറ്റമാണ് കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ശനിയും വ്യാഴവും  അറിയാതെ ആരുടേയും ജീവിതത്തില്‍ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള താണ് വാസ്തവം.ഓരോ രാശിയിലും കൂടുതല്‍ കാലങ്ങള്‍ നില്‍ക്കുന്നതും ഈ  ഗ്രിഹങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്.  ശനി ചാര വശാല്‍ ഏകദേശം രണ്ടര വര്‍ഷവും, വ്യാഴം ചാര വശാല്‍ ഏകദശം  ഒരു കൊല്ലവുമാണ് ഓരോ രാശിയിലും നില്‍ക്കുക.

ജനിച്ച കൂറില്‍(രാശി) നിന്ന് 1,2,4,7,8,10,12 എന്നീ രാശികളില്‍ ശനി നില്‍ക്കുന്ന കാലം നല്ലതായിരിക്കുകയില്ല. ഇതില്‍ ജനിച്ച കൂറിലോ(ഒന്നില്‍) അതിന്റെ 4,7,10 എന്നീ രാശികളിലോ ശനി നില്ക്കുന്ന കാലം ആണ് ‘കണ്ടകശനി കാലം’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. എട്ടില്‍ ശനി നില്‍ക്കുന്ന കാലത്തെ  ‘അഷ്ടമ ശനി’ കാലവും, ജന്മ രാശിയിലും അതിന്റെ12,2  എന്നി സ്ഥലങ്ങളിലും  ശനി നില്ക്കുന്ന സമയം  ഏഴര ശനിക്കാലാവും ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. .

അത് പോലെ ഒരാളുടെ  ജന്മ രാശിയുടെ 1,3,4,6,8,10,12 എന്നീ രാശികളില്‍ വ്യാഴം നില്‍ക്കുന്ന കാലവും  അയാള്‍ക്ക് നല്ല കാലമായിരിക്കുകയില്ല. ചാര വശാല്‍ ശനി ദോഷ കാലത്ത് ശാസ്താവിനും (അല്ലെങ്കില്‍ നവഗ്രിഹ പ്രതിഷ്ട യില്‍ ശനിക്കോ), വ്യാഴത്തിന്റെ ദോഷമുള്ള കാലത്ത് മഹാവിഷ്ണ വിനും പ്രത്യേക പൂജകള്‍ നടത്താവുന്നതാണ്. രഹു-കേതുക്കളും 3,6,11  ഒഴിച്ച് മറ്റു  എല്ലാ രാശികളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന കാലവും ഒരു വ്യക്തിക്ക് നല്ല ഫലങ്ങള്‍ തരികയില്ല. ഇക്കാലത്ത് രാഹുവിന് വേണ്ടി സര്‍പ്പ പൂജ( എല്ലാ മാസവും ആയില്യ പൂജക്ക്‌ നൂറും പാലും) കേതുവിനു വേണ്ടി ഗണപതിയെയും  പൂജിക്കുന്നതും നല്ല്താകുന്നു.                   

നവഗ്രഹ സ്തോത്രം.

ഓരോ ഗ്രിഹങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന ശ്ലോകങ്ങള്‍ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

സൂര്യന്‍

ജപകുസുമ സങ്കാശം കാശ്യപേയം മഹാദ്യുതി
തമോരിം സര്‍വ പാപഘ്നം പ്രണതോസ്മി ദിവാകരം

(ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ ശോഭയുള്ളവനും കാശ്യപ പുത്രനും പ്രകാശവാനും ഇരുട്ടിനു ശത്രുവും പാപങ്ങളെ ഹരിക്കുന്നവനുമായ സുര്യനെ ഞാന്‍ നമസ്കരിക്കുന്നു)

ചന്ദ്രന്‍
ദധിശംഖതുഷാരംഭം ക്ഷീരാര്‍ണവ സമുദഭവം
നമാമി ശശനം സോമം ശംഭോര്‍ മകുട ഭൂഷണം

(പാല്‍,ശംഖ്,മഞ്ഞു ഇവയുടെ നിറമുള്ളവനും പല്കടലില്‍ ജനിച്ചവനും ശിവന്റെ കിരീടത്തിനു ഭൂഷണമായവനുമായ ചന്ദ്രനെ ഞാന്‍ നമസ്കരിക്ക്ന്നു).

ചൊവ്വ
ധരണീ ഗര്‍ഭസംഭൂതം വിദ്യുത് കാന്തി സമ പ്രഭം
കുമാരം ശക്തിഹസ്തം തം മംഗളം പ്രണമാമ്യഹം.

(ഭൂമിദേവിയുടെ പുത്രനും ഇടിമിന്നലിന്റെ ശോഭയുള്ളവനും ശക്തി എന്ന ആയുധം കയിലുള്ളവനും കുമാരനുമായ മംഗളനെ(ചൊവ്വയെ) ഞാന്‍ നമസ്കരിക്കുന്നു.

ബുധന്‍
പ്രിയാംഗുകലികാശ്യാമം രൂപേണ പ്രതിമം ബുധം
സൌമ്യം സൌമ്യ ഗുണോപേതം തംബുധം പ്രണമാമ്യാഹം.

(പ്രിയാംഗു(ഒരു പൂവ്) മൊട്ടിന്റെ നിറമുള്ളവനും നല്ല രൂപഭംഗിയുള്ളവനും സൌമ്യരില്‍ സൌമ്യനും ഗുണവാനുമായ ബുധനെ ഞാന്‍ നമസ്കരിക്കുന്നു)  

വ്യാഴം
ദേവാനാം ച ഋഷിണാം ച ഗുരു കാഞ്ചനസന്നിഭം
ബുദ്ധിഭൂതം ത്രിലോകേശം തംനമാമി ബ്രിഹസ്പതിം

(ദേവന്മാരുടെയും ഋഷി കളുടെയും ഗുരുവും സ്വര്‍ണ്ണ നിറമുള്ളവനും ബുദ്ധിയുടെ ഇരിപ്പിടവും മൂന്നു ലോകങ്ങള്‍ക്കും അധിപനുമായ വ്യാഴത്തെ ഞാന്‍ നമസ്കരിക്കുന്നു

ശുക്രന്‍
ഹിമാകുന്ദമൃണാളാഭം ദൈത്യാനാം പരമംഗുരും
സര്‍വ്വ ശാസ്ത്ര പ്രവക്താരം ഭാര്‍ഗ്ഗവം പ്രണമാമ്യാഹം

(താമര നൂലിന്റെ നിറമുള്ളവനും അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവും സര്‍വ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും അറിയുന്നവനും ആയ ശുക്രനെ ഞാന്‍ നമസ്കരിക്കുന്നു.)

ശനി
നീലാഞ്ജനസമാഭാസം രവിപുത്രം യമാഗ്രജം
ചായ മാര്‍ത്താണ്ഡ സംഭൂതം തം നമാമി ശനൈശ്വരം

(നീല അന്ജനതിന്റെ നിറമുള്ളവനും സൂര്യ പുത്രനും യമന്റെ ജ്യേഷ്ടനും ചായക്ക് സുര്യനില്‍ ജനിച്ചവനുമായ ശനിശ്വരനെ ഞാന്‍ നമസ്കരിക്കുന്നു.)

രഹു
അര്‍ദ്ധ കായം മഹാവീര്യം ചന്ദ്രദിത്യ വിമര്‍ദ്നം
സിംഹിക ഗര്‍ഭ സംഭൂതം തം രാഹും പ്രണമാമ്യഹം.

(പകുതി ശരീരമുള്ളവനും വീര്യവാനും സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നവനും സിംഹികയില്‍ ജനിച്ചവനുമായ രാഹുവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു.)

കേതു
പലാശ പുഷ്പ സങ്കാശം തരകഗ്രഹ മസ്തകം
രൌദ്രം രുദ്രത്മകം ഘോരം തം കേതു പ്രണമാമ്യഹം.

(പ്ലാശിന്‍ പൂവിന്റെ ശോഭയുള്ളവനും നക്ഷത്ര ശിരസ്സ് ഉള്ളവനും രൌദ്ര മൂര്‍ത്തിയും ഘോരനുമായ കേതുവിനെ ഞാന്‍ നമസ്കരിക്കുന്നു.)

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4033253931534446681#editor/target=post;postID=6819859866748071190;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=29;src=postname

Comments

Popular posts from this blog

മൂല മന്ത്രങ്ങൾ..... സമ്പാദനം..... രവീന്ദ്രൻ നായർ.

മൂലമന്ത്രം 1 ഗണപതിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ 2 ശിവന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം നമഃ ശിവായ 3 വിഷ്ണുവിന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം നമോ നാരായണായ 4 സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം വചത്ഭുവേ നമഃ 5 ശാസ്താവിന്റെ
മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഘ്രൂം നമഃ പരായ ഗോപ്ത്രേ 6 സരസ്വതീ ദേവിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം സം സരസ്വത്യൈ നമഃ 7 ഭദ്രകാളിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഐം ക്ളീം സൌഃ ഹ്രീം ഭദ്രകാള്യൈ നമഃ 8 ദുർഗ്ഗയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ദും ദുർഗ്ഗായെ നമഃ 9 ഭുവനേശ്വരിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം നമഃ 10 ശങ്കരനാരായണന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹൃം ശിവനാരായണായ നമഃ 11 ശ്രീരാമന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം രാം രാമായ നമഃ12 ശ്രീപാർവ്വതിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ഉമായൈ നമഃ 13 ഹനുമാന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹം ഹനുമന്തായ ആഞ്ജനേയായ മഹാബലായ നമഃ14 അന്നപൂർണ്ണേശ്വരിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ശ്രീം നമോ ഭഗവതി മഹേശ്വരി അന്നപൂർണ്ണേ സ്വാഹ15 നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഔം ക്ഷ്രൗ നമഃ16 ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ക്ളീം കൃഷ്ണായ നമഃ17 മഹാലക്ഷ്മിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഐം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ളീം നമഃ 18 സൂര്യ…

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-9-പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍ - Raveendran Nair,Malayalee Astrologer,Delhi-9871690151.

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-9 -

ജാതകത്തിലെ പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍-
രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ (ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍)-9871690151 

നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തില്‍ പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ ?

ഒരാളുടെ ജാതകത്തിലെ സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരെയും, രാഹു കേതുക്കളെയും ഒഴിച്ച് നിര്‍ത്തിയാല്‍ ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങളായ കുജന്‍,ബുധന്‍,വ്യാഴം,ശുക്രന്‍, ശനി എന്നീ അഞ്ചു ഗൃ ഹങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന യോഗമാണ് "പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍."

1. ജാതകത്തില്‍ കുജന്‍ ബലവാനായി മൂല ത്രികോണം, സ്വ ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കില്‍ ഉച്ച സ്ഥാനത്തു നില്കുകയും അവ കേന്ദ്ര ങ്ങളായി(1 -4 -7-10 ) വരികയും ചെയ്‌താല്‍  ആ ജാതകന്നു രുചക യോഗം ഉണ്ട് ന്നു പറയാം.

രുചക യോഗത്തില്‍ ജനിച്ചവര്‍ക്കു ദീര്‍ഘ ആയുസ്സ്, നിര്‍മല കാന്തി, നല്ല രക്ത ഓട്ടം,ശാരീരികമായ ബലം, സാഹസ കൃത്യങ്ങളില്‍ താത്പര്യമുണ്ടയിരിക്കുക , നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു കീര്‍ത്തി നേടുക, ശത്രുക്കളെ പരാജയ പ്പെടുത്തുക എന്നീ ഗുണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.അതുപോലെ മുറിവ് ചതവുകള്‍ ധാരാളം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപകടങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതല്‍ ആണ്.മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയം നേടുന്നവര്‍ ആയിരിക്കും.സത്യ സന്ധത,ചിന്ത…

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വഴിപാടുകള്‍ ചെയുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍-2--രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍ -98716901851

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍  വഴിപാടുകള്‍ ചെയുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍-2-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍ -98716901851
സാധാരണ പുഷ്പാഞ്ജലികള്‍, അഭിഷേകങ്ങള്‍, തുലാഭാരങ്ങള്‍, ഹോമങ്ങള്‍ എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള

ഗുണങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

എല്ലാ വഴിപാടുകളും എല്ലാ

ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ലഭ്യമായിരിക്കുകയില്ല. പല വഴിപാടുകളും, പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും

പ്രത്യേകതയായിരിക്കും.

കേരളത്തില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. കാസര്‍ഗോഡ്

മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള പതിനാല് ജില്ലകളിലും ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഓരോ

നാട്ടിലേയും നാട്ടുനടപ്പ് വേറെയാണ്, പേരുകള്‍ നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ചുള്ളവയാണ്.

ഇപ്രാവശ്യം പ്രതിപാദിക്കാന്‍ പോകുന്നത് ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള വഴിപാടുകളും,

പരിഹാരങ്ങളും ആണ്. അതു കൂടാതെ വ്രതങ്ങള്‍ നോല്ക്കുമ്പോള്‍ ഉള്ള ഗുണങ്ങള്‍,

എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആണ്.

1. അപസ്മാരം മാറാന്‍ വഴിപാട്- പൂതന്‍ കെട്ടുക

2. ശ്വാസരോഗത്തിനുള്ള വഴിപാട്- പൂമൂടല്‍

3. വിഷബാധ മാറാന്‍- കാളിയമര്‍ദ്ദനം കൃഷ്ണാട്ടന്‍ കളി

4. ഓര്‍മ്മ പിശക് (ഓര്‍മ്മ കുറവ്) മാറാന്‍- സരസ്വതഘൃതം (നെയ്യ്) സേവിക്കുക

5. നടക്കുവാനുള്ള (കാലിന്‍…